Jakub Gruzełka

autorka: Alicja Kosiba-Lesiak

autor_01.jpg

Jakub Gruzełka (Jakob Gruzelko), zasobny w dobra materialne mieszczanin, był słusznego wzrostu, postury godnej i zwykł odziewać się w szaty z zacnych tkanin i futer a stopy obuwał w trzewiki solidne i ozdobne. Jako mistrz górniczy zyskał szacunek mieszczan i gwarków, a prestiż jego wzrósł jeszcze bardziej, gdy w latach 1608 do 1612 pełnił urząd burmistrza.
 
Ten wielkoduszny i hojny ewangelik w latach 1617 do 1619 zrealizował dzieło swojego życia, które przetrwało po dzień dzisiejszy. Oto wniósł darowiznę 700 denarów na budowę kaplicy cmentarnej wzniesionej przy cmentarzu protestanckim poza Bramą Gliwicką. Wsparcie w swym zamiarze otrzymał ze strony zamożnej mieszczanki, pani Gąski (Goske), która dokonała zapisu testamentowego w tej samej intencji. Z jego mocy dom będący własnością szlachetnej pani Gąski został spieniężony i tym sposobem legat wsparł fundusz budowlany świątyni. Patronem jej został święty apostoł ewangelista, Jakub (Jakobskirche), którego imiennikiem był wówczas burmistrz Gruzełko, a w podziemiach której spoczął on sam po śmierci.
Użytkowany przez ewangelików kościółek formalnie przekazano katolikom w 1663 roku i wówczas miejsce dotychczasowego patrona zajęła święta Anna. Obecnie przy wejściu nazwiska obojga fundatorów widnieją w tekście opisującym historię tej tarnogórskiej świątyni. Zaś nazwisko czcigodnego XVII-wiecznego burmistrza można codziennie zobaczyć na tablicy oznaczającej jedną z ulic tarnogórskich, która imię jego nadano.
 
W rolę historycznego burmistrza Gruzełki wcielił się w pochodzie, przebrany w XVII-wieczny strój - pan Marek Połulich. Burmistrz Gruzełka walnie przyczynił się niegdyś do budowy kościoła św. Anny. Marek Połulich - pełnomocnik obecnego burmistrza - nadzoruje realizację projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków". Obie budowy to "Inwestycje na lata".
 
W pochodzie historycznym autorka tekstu wciela się w postać Pani Gąski vel Frau Goske.
gwarki
gwarki

REDAKCJA

Portal Powiatu Tarnogórskiego
red. nacz. Zbigniew Markowski
tel.: 32 384 36 85
Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7
kontakt e-mail

REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą reklamy banerowej
w serwisie Gwarki.

Otwarci jesteśmy także na
indywidualne propozycje.

FILMY, ZDJĘCIA

Osoby zainteresowane wykorzystaniem
filmów oraz fotografii opublikowanych na niniejszej
stronie prosimy o kontakt.