Król Jan III Sobieski

autor: Zbigniew Markowski Wielkim wydarzeniem, nie tylko dla tarnogórzan, ale i dla wszystkich Ślązaków był pobyt Jana III Sobieskiego na Śląsku podczas […]