August de Boscamp – Lasopolski

August de Boscamp – Lasopolski

autor: Mieczysław Filak

August de Boscamp-Lasopolski (1763 – 1834) był synem Karola Boscamp-Lasopolskiego, z pochodzenia Holendra, dyplomaty i awanturnika w służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego. August od 1790 r. był asesorem górniczym w Tarnowskich Górach, od 1800 r. roku Dyrektorem Urzędu Górniczego, a od 1806 r. generalnym inspektorem górnictwa górnośląskiego. W czasach jego urzędowania powstała państwowa m.in. kopalnia „Fryderyk” w Bobrownikach oraz „Głęboka Sztolnia Fryderyka”. Jej fragmentem jest „Sztolnia Czarnego Pstrąga”.

Boscamp był też mistrzem tarnogórskiej loży masońskiej „Silberfels” („Srebrna skała”) założonej w 1816 r. Miał swój udział w rozwoju życia muzycznego w Tarnowskich Górach. Z jego inicjatywy przed 1830 r. powstał amatorski Związek Muzyczny. Posługiwał się sześcioma językami, w tym polskim. To on oprowadzał tu po terenach górniczych poetę Niemcewicza, który wspominał go z sympatią w swej relacji z podrózy i Tarnowskich Gór.


August de Boscamp – Lasopolski
Podczas wojen napoleońskich do miasta w 1807 r. wkroczył sprzymierzony z Francuzami oddział polskiej kawalerii wraz z 200-osobową uzbrojoną w piki i kosy grupą chłopów. Pod groźbą powieszenia rajców i spalenia miasta zażądali wysokiej kontrybucji. Ponieważ mieszczan wyniszczonych wojną i przemarszami, co raz to innych wojsk, nie było na nią stać, Boscamp sam ją zapłacił. Choć nie do końca wiadomo czy z własnych pieniędzy, bo już uprzednio przezornie ukrył kasę tutejszego Urzędu Górniczego.


August de Boscamp – Lasopolski