Gwarki 2019 – Górnicy w pochodzie – film

Gwarki 2019 – Górnicy w pochodzie – film