Gwarki 2018 – Łagiewniki Blues w Kałamarz Cafe – film

Gwarki 2018 – Łagiewniki Blues w Kałamarz Cafe – film