Gwarki 2017 – Otwarcie wystawy makiety kolejowej – film

Gwarki 2017 – Otwarcie wystawy makiety kolejowej – film