Sławetni mężowie…

Sławetni mężowie…

tekst obwieszczenia herolda rozpoczynającego obchody Dni Tarnogórskich Gwarków wygłoszony po raz pierwszy 14 września 1957

Sławetni mężowie świebodnego miasta na górach Tarnowskich – Żupnicy, Dziesiątnicy, Olbornicy, Gwarcy, – Szychmistrzowie, Lenszownicy, Płoczkowie, – Rosztarze, – Traitaczniki, insze Robotniki i Pachołki – I Wy zacne Białogłowy, ruchliwe żaki i roztomiłe pacholęta. – A także Wy szlachetni Hospites ze wszech krańców ziemi rodzimej do naszego miasta przybyli – Słuchajcie co od Rajców Miasta postanowione jest, aby odtąd rok rocznie w naszym sławnym górniczym mieście obchodzone i przestrzegane było: My Rada Górniczego Wolnego Miasta na Górach Tarnowskich wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy – wiadomem czynimy:Sławetni mężowie…

Gwoli zachowania dawnych obyczajów – jako też młodym dla nauki a odprowadzenia od rozmaitego wszeteczeństwa – narządzujemy a postanawiamy, że ongiś miastu naszemu wolnemu nadany przywilej z łaski miłościwie wtedy panującego margrabiego Jerzego – ma być dalej podtrzymany i prowadzony: – iżby się tutaj, w wolnym górniczym mieście Górach Tarnowskich – każdego lata, od niedzieli po świętym Idzim przez trzy dni sposobny jarmark odbywał – z kramy i dobrem wszelakiem ludowi potrzebnym, tudzież z uciesznymi krotochwilami i komedyjami – jednak przy porządku i bez gwałtów nijakich, a ktoby w tym nie posłuchał, ma jako winien karany być i do kaźni wzięty. Kupcom wszelakim, tuziemskim i cudzym, osobliwie z Czech, Moraw, Węgier i dalekiego Orientu przybyłym, w tych dniach prawo i wolność dajemy, składowania w miejscach przez urzędniki nasze wskazanych – ich wszelakiego towaru i swobodnie handlować zezwalamy. Takie jest nasze postanowienie, Urzędnikom naszym do czynienia dane. Działo się w Tarnowskich Górach w dniu 14 Semptembris Anno 1957.

Sławetni mężowie…