serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego - tg.net.pl

tekst obwieszczenia herolda rozpoczynającego obchody Dni Tarnogórskich Gwarków wygłoszony po raz pierwszy 14 września 1957

Sławetni mężowie...

Sławetni mężowie świebodnego miasta na górach Tarnowskich - Żupnicy, Dziesiątnicy, Olbornicy, Gwarcy, - Szychmistrzowie, Lenszownicy, Płoczkowie, - Rosztarze, - Traitaczniki, insze Robotniki i Pachołki - I Wy zacne Białogłowy, ruchliwe żaki i roztomiłe pacholęta. - A także Wy szlachetni Hospites ze wszech krańców ziemi rodzimej do naszego miasta przybyli - Słuchajcie co od Rajców Miasta postanowione jest, aby odtąd rok rocznie w naszym sławnym górniczym mieście obchodzone i przestrzegane było: My Rada Górniczego Wolnego Miasta na Górach Tarnowskich wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy - wiadomem czynimy: Gwoli zachowania dawnych obyczajów - jako też młodym dla nauki a odprowadzenia od rozmaitego wszeteczeństwa - narządzujemy a postanawiamy, że ongiś miastu naszemu wolnemu nadany przywilej z łaski miłościwie wtedy panującego margrabiego Jerzego - ma być dalej podtrzymany i prowadzony: - iżby się tutaj, w wolnym górniczym mieście Górach Tarnowskich - każdego lata, od niedzieli po świętym Idzim przez trzy dni sposobny jarmark odbywał - z kramy i dobrem wszelakiem ludowi potrzebnym, tudzież z uciesznymi krotochwilami i komedyjami - jednak przy porządku i bez gwałtów nijakich, a ktoby w tym nie posłuchał, ma jako winien karany być i do kaźni wzięty. Kupcom wszelakim, tuziemskim i cudzym, osobliwie z Czech, Moraw, Węgier i dalekiego Orientu przybyłym, w tych dniach prawo i wolność dajemy, składowania w miejscach przez urzędniki nasze wskazanych - ich wszelakiego towaru i swobodnie handlować zezwalamy. Takie jest nasze postanowienie, Urzędnikom naszym do czynienia dane. Działo się w Tarnowskich Górach w dniu 14 Semptembris Anno 1957.

KONTAKT

Serwis jest częścią Portalu Powiatu Tarnogórskiego 
redaktor naczelny - Zbigniew Markowski
adres redakcji: Nakło Śląskie, ul. Sienkiewicza 7
tel.: 32 284 36 85, portal@tg.net.pl.

REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą reklamy banerowej,
Przyjmujemy również zamówienia
dopasowane do Państwa konkretnych
oczekiwań - kontakt: portal@tg.net.pl.